Galeristka a historička umění Lucie Drdová: U nás není systematická pomoc

Proč jste se rozhodla nadační fond založit?

Ideu o instituci na podporu tvorby výtvarných umělců a umělkyň jsem v sobě nosila delší dobu. Spojovala se také s úvahou, kam a jak rozvíjet svou galerijní praxi. Konzultovala jsem to nejdřív s řadou kolegů v zahraničí, kteří pracují v různých výstavních institucích, ale vlastní rozhodnutí o založení nadačního fondu jsem učinila až s nástupem koronavirové krize.

Sledovala jsem, jak reagují vlády a instituce v celém světě, a tehdy se nejvíc vyjevilo, že u nás je pomoc nesystematická a neexistují subjekty, které by dokázaly nebo mohly pružně reagovat na obdobné situace.

Jak má fond fungovat?

Má dvě vize rozvoje. Ta první a bezprostřední, ale také nejdůležitější, je rozdělena na podporu internacionalizace tvorby českých umělců. To znamená podpora projektů, které představují kvalitní české umělce v mezinárodním kontextu.

Druhá kapitola je o financování, respektive vzniku nových děl. Finanční zdroje budeme získávat ze soukromých darů. Od soukromých osob a privátních korporací. Nebudeme žádat o státní nebo veřejné dotace.

Umělci se na vás obracejí sami, nebo si je tipujete?

Postupně budeme vypisovat výběrová řízení, v nichž umělci mohou žádat o podporu na vlastní projekty a naše komise je bude posuzovat. Zároveň bude spoluiniciovat či se podílet na projektech prostřednictvím profesionálních kontaktů.

Vaší první akcí byla prosincová dobročinná aukce Umělci umělcům, na níž se dražilo padesát děl českých výtvarníků. Byla úspěšná?

Aukce měla dva cíle, kdy jsme se snažili o medializaci současné situace a upozorňovat na nesystematičnost podpory výtvarné scény. Zároveň jsme si přáli získat peníze prodejem děl. Nejen pro samotné autory, část výtěžku bude přerozdělena formou sociálních stipendií dalším umělcům. Byl to první počin, který vznikl během velice krátké doby. Věříme, že jsme udělali možné maximum. Navíc partner aukce, J&T Banka, zdvojnásobil částku, kterou jsme na stipendia získali.

Jakou konečnou částku jste tedy získali?

Vypisujeme šest stipendií ve výši pětašedesát tisíc korun.

Nyní vypisujete sociální stipendia, na která se na aukci vybralo. Komu jsou určena?

Aktuálně běží vyhlášení stipendií a umělci si mohou podat žádost do 14. února. Následně komise vybere úspěšné žadatele. Stipendia jsou určena pro české umělce a umělkyně v oblasti výtvarného umění. Podmínky jsou popsány na našem webu a sociálních médiích.

Máte svou galerii. Co vás nyní nejvíce trápí?

Po devíti letech provozu jsem si přála založit zmíněný nadační fond a zároveň jsem se rozhodla již v průběhu loňského léta, že náš galerijní prostor na určité období poskytnu Akademii výtvarných umění, která v něm bude provozovat svou výstavní činnost. Primárním důvodem je již rok trvající situace, kdy jsou galerie a muzea často zavřeny. Nefungují veletrhy a veškerá činnost je ochromena.

Zároveň vnímám příležitost pro nové formáty a projekty, a proto si chci ponechat svobodu rozhodování v tom, jak budeme reagovat. Těším se, že to přinese osvěžení i do praxe. Nejvíce mi chybí kontakt se zahraničními kolegy. Momentálně se snažíme o iniciování projektů, které by nám opět umožnily spolupráci.

Jak podle vašeho názoru současná situace ovlivňuje českou výtvarnou scénu?

To je komplikovaná a komplexní otázka, která se dotýká všech subjektů od státních institucí, zdrojů financování, trhu s uměním, a především samotných umělců a také teoretiků. Obávám se, že se výrazně projeví snižování rozpočtů v oblasti grantové politiky, kdy je řada institucí financována jen z veřejných rozpočtů.

Dlouhodobě chybějí finance na akvizice ve veřejných institucích. Nedokážu si nyní představit, na kolik bude omezena, respektive redukována výstavní činnost. Na druhou stranu věřím, že se posílí regionální spolupráce, a ačkoli se v celkovém objemu infrastruktura zmenší, myslím si, že povede ke kvalitnějším výstupům.

Zdroj: Novinky.cz