Současné umění

Lucie Drdova Gallery je pražská galerie současného umění se silným konceptuálním portfoliem
a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou.

www.drdovagallery.com