O mně

Lucie Drdová

Lucie Drdová je historička umění, galeristka, autorka a přednášející. Žije a pracuje v Praze.

Ve své profesi propojuje akademické vzdělání (Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Univerzita užitého umění ve Vídni) s odbornou zkušeností z evropských výstavních institucí (Muzeum moderního umění nadace Ludwig ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze). Vedle kurátorské činnosti v současnosti absolvuje doktorské studium v oboru teorie umění na AVU, kde rovněž přednáší. Zaměřuje se na institucionální praxi a modely fungování muzeí a galerií v oblasti současného umění.

Na základě zkušenosti s vedením privátní galerie v Berlíně založila v roce 2012 Lucie Drdova Gallery se zaměřením na současné umění s pobočkami v Praze a Bruselu. Vedle tradičních aktivit spojených s vedením galerie iniciuje nekomerční výstavní projekty s partnery a profesionály a pravidelně publikuje.

Ve spolupráci s dalšími galerijními subjekty kultivuje společný prostor. Založila asociaci, jejíž cílem je rozšiřovat povědomí o činnosti českých galerií (Aliance galerií současného umění a její iniciativa SUMO Prague).

Na konci roku 2020 založila nadaci Luc Art Fund podporující tvorbu současných umělců, jejímž hlavním cílem je posílení mezinárodní přítomnosti českých výtvarných umělců a rozvoj současné umělecké scény. Činnost nadace sahá od výběrových řízení na podporu významných výstavních projektů přes profesní propagaci umělců a teoretiků či tvorbu nových uměleckých děl až po institucionální sběratelství a vzdělávání.

Lucie Drdová pravidelně publikuje a přednáší o tématech týkajících se institucionálního kontextu současného umění, galerijní praxe a tvorby současných umělců, a dále píše o uměleckém trhu pro česká odborná média a časopisy. Je spoluautorkou několika studií o stavu a podpoře umělecké scény a galerijní praxe pro významné české instituce, jako je Ministerstvo kultury České republiky.