O mně

Lucie Drdová

Lucie Drdová je historička umění, galeristka, kurátorka a autorka. Žije a pracuje v Praze a Benátkách.

Ve své profesi propojuje akademické vzdělání (Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Univerzita užitého umění ve Vídni) s odbornou zkušeností z evropských výstavních institucí (Muzeum moderního umění nadace Ludwig ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze).

V rámci galerijní a kurátorské činnosti připravila mj. výstavu Ronyho Plesla Stromy rostou z nebe, která se stala součástí oficiálního programu La Biennale di Venezia 2022 v sekci Collateral Events. Je také zodpovědná za mezinárodní galerijní kooperaci a kurátorskou koncepci výstav a sochařského parku pro zámek Bechyně v jižních Čechách.

Na základě zkušenosti s vedením privátní galerie v Berlíně založila v roce 2012 Lucie Drdova Gallery se zaměřením na současné umění s pobočkami v Praze a Bruselu. Vedle tradičních aktivit spojených s vedením galerie iniciuje nekomerční výstavní projekty s partnery a profesionály. Kromě obchodu a zprostředkování tvorby zastoupených umělců podporuje jejich rozvoj a mezinárodní kariéru prostřednictvím profesionálního networkingu a vydává publikace a katalogy. Spoluzaložila také Alianci galerií současného umění a iniciativu SUMO Prague, jejímž cílem je rozšiřovat povědomí o činnosti českých galerií a posílení mezinárodní přítomnosti českých výtvarných umělců.

Pravidelně publikuje a přednáší o institucionálním kontextu současného umění, galerijní praxi a tvorbě současných umělců, a dále píše o uměleckém trhu pro česká odborná média a časopisy. Je spoluautorkou několika studií o stavu a podpoře umělecké scény a galerijní praxe pro významné české instituce, jako je Ministerstvo kultury České republiky.